Bokslut & Årsredovisning

Vi hjälper kunder att upprätta bokslut samt beräkna årets resultat.

Bokslut eller årsredovisning, vi hjälper er.

Att upprätta bokslut i verksamheten är en väldigt viktig del. Det innebär förenklat att delge information till omvärlden om din verksamhet. Man skulle kunna beskriva bokslutet som en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut. Behöver ni ett förenklat årsbokslut eller en fullskalig årsredovisning? Weredo Redovisning AB hjälper både små och medelstora bolag att upprätta bokslut samt beräkning av årets resultat. Vi erbjuder hjälp för kunder som önskar hantering av den löpande bokföringen men även för kunder som själv hanterar sin bokföring. Vi hjälper även till med att skicka in rapporter och årsredovisning till Bolagsverket. Bokslutet är en väsentlig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Vi utgår ifrån era specifika behov och formar uppdraget tillsammans med er så att ni får ut just de bokslut och den redovisning och information som ni behöver.

Andra tjänster

edovisningen visar på företagets välmående och utveckling. 

Rådgivning för proaktivt agerande inför kommande bokslut.

Hjälp med deklaration för privatpersoner och företag.