Redovisningsbyrån
med tjänster för dig

Weredo Redovisning AB erbjuder tjänster inom löpande bokföring, bokslut, inkomstdeklaration och övrig ekonomisk rådgivning inom redovisning.

Löpande bokföring

Den löpande bokföringen ligger till grund för beslut och är en viktig del av företagets ekonomi. Vi hjälper er kunder utifån era unika behov.

Bokslut

I samband med räkenskapsårets utgång upprättar vi bokslut och årsredovisning. Vi hjälper både små och medelstora med bokslut.

Inkomstdeklaration

Vi utför inkomstdeklarationer för både privatpersoner och företag som aktiebolag, enskilda näringsidkare samt handels- och kommanditbolag.

Rådgivning

Genom kunskap och engagemang finns vi tillhands för rådgivning och hjälper dig att agera proaktivt inför kommande bokslut.