Löpande bokföring

Redovisningen visar på företagets välmående och utveckling. Regelbundenhet och strukturerat arbetssätt för den löpande bokföringen är a och o för att kunna ta viktiga beslut för företagets ekonomi.

Lönehantering i Trelleborg, Svedala, Malmö & resterande delar av Sverige

Att få sin lön i tid är ofta ett krav och en självklarhet för anställda och medarbetare. Därför är det viktigt att lönehanteringen sköts korrekt samt utifrån rätt underlag. Weredo Redovisning är fackligt kunniga och erbjuder löneadministration för både stora och små företag. Vill ni själv sköta lönehanteringen men har inte komplett kunskap, erbjuder vi även rådgivning för att skapa en trygghet hos er!

Bokföring i Trelleborg, Svedala, Malmö & resterande delar av Sverige

Redovisningen visar på företagets välmående och är ett viktigt beslutsunderlag för din verksamhet. Att regelbundet och strukturerat sköta den löpande bokföringen är en viktig del av företagets ekonomi. Det kräver en hel del tid och kunskap och kan lätt upplevas svårt samt innebära mycket administrativ tid. Att missa viktiga inbetalningar och överföringar till Skatteverket kan vara både kostsamt och onödigt. Påminnelseavgifter är inget som förhöjer känslan av bokföringen direkt.
Bokföringen ligger till grund för många viktiga beslut som tas i verksamheten under året. Vi ser till att betalningar mellan er, kunder, leverantörer, Skatteverket med flera dokumenteras och rapporteras korrekt. Weredo Redovisning AB, redovisningsbyrå Trelleborg, hjälper kunder genom alla delar av bokföringen. Vi hjälper er att få en bra överblick över företagets utveckling!
Genom våra digitala lösningar i det webbaserade bokföringsprogrammet Fortnox är Weredo Redovisning geografiskt flexibla och hjälper kunder utifrån deras unika behov. Genom en gemensam inloggning i Fortnox med våra kunder kan vi tillsammans hitta ett samarbete som passar just er, oavsett vart ni befinner er. Vi utgår ifrån era specifika behov och formar uppdraget tillsammans så att du får ut just de rapporter och den information som ni behöver.

Andra tjänster

Upprättande av bokslut samt beräkningar av årets resultat.

Rådgivning för proaktivt agerande inför kommande bokslut.

Hjälp med deklaration för privatpersoner och företag.